LIVING A HEALTHY
LIFE

Quality, safety, efficacy

When we develop new products, it is good enough for us only the best!

It started with a bright idea

Product’s life cycle is in our hands

Quality, safety, efficacy

Tomáš Reissmüller

V rámci projektu Next2you chceme poskytnout mladým talentovaným sportovcům podporu potřebnou k dosažení jejich plného potenciálu. Představujeme vám Tomáše Reissmullera – vicemistra na Mistrovství České republiky v plavání na 1500 m.

Tento rok bude pro Tomáše opravdu plný výzev a napětí. Nyní se připravuje na řadu evropských pohárů a chce se pokusit o splnění limitu na Mistrovství Evropy juniorů, což bude hodně obtížné.

Věnujme 25 Kč z každého nákupu pro dobročinné účely!

Our core mission, our principle business strategy and our only goal.

With development, production and sales we are paving the way that leads to better health. Living a healthy life also means that we encourage a healthy lifestyle, are responsible in looking after the sensitive natural environment and actively support the development of the social community where we live and work.

It is a challenging mission to which we are fully committed.

Naše hlavní poslání, naše hlavní obchodní strategie a náš jediný cíl. Vývojem, výrobou a prodejem pomáháme najít cestu, která vede k lepšímu zdraví a vysněnému cíli.

Zdravý život podporujeme i tím, že nabádáme ke zdravému životnímu stylu, pečujeme o citlivé životní prostředí a aktivně podporujeme rozvoj sociální komunity, ve které žijeme a pracujeme. Je to náročné poslání a my jsme mu zcela oddaní.

Unsere Hauptaufgabe, unsere Hauptgeschäftsstrategie und unser einziges Ziel. Durch Entwicklung, Produktion und Vertrieb helfen wir Ihnen, einen Weg zu finden, der zu mehr Gesundheit und Ihrem Traumziel führt.

Wir unterstützen auch ein gesundes Leben, indem wir einen gesunden Lebensstil fördern, uns um ein sensibles Umfeld kümmern und die Entwicklung der sozialen Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, aktiv unterstützen. Es ist eine herausfordernde Mission, der wir uns voll und ganz verschrieben haben.

Nasza główna misja, nasza główna strategia handlowa i nasz jedyny cel. Rozwijając, produkując i sprzedając, pomagamy Ci znaleźć drogę, która prowadzi do lepszego zdrowia i wymarzonego celu.

Zdrowy styl życia promujemy poprzez zachęcanie do niego, dbanie o wrażliwe środowisko naturalne oraz aktywne wspieranie rozwoju społeczności, w której żyjemy i pracujemy. To misja pełna wyzwań i jesteśmy w nią całkowicie zaangażowani.

Fő küldetésünk, fő kereskedelmi stratégiánk és egyetlen célunk. Fejlesztéssel, gyártással és értékesítéssel segítünk Önnek megtalálni azt az utat, amely a jobb egészséghez és az álmai céljához vezet.

Az egészséges életmódra való ösztönzéssel, az érzékeny környezet gondozásával és annak a társadalmi közösségnek a fejlődésének aktív támogatásával, amelyben élünk és dolgozunk, elősegítjük az egészséges életmódot is. Ez egy kihívást jelentő küldetés, és mi teljes mértékben elkötelezettek vagyunk.